Benvinguts

log3

Plaça Marqués de Camps Nº 9-10, 4º 5è. 17001. Girona

T. 972 216312   F. 972 219616

Horari d'oficina, de 9h a 14h i de 16h a 19h de dilluns a divendres.

Serveis

Els Nostres Serveis

  • Auditoria externa de Comptes Anuals individuals i de grups consolidats.
  • Estudis econòmics financers, plans de viabilitat.
  • Reestructuracions societàries, transformacions, fusions, escissions, bescanvi de valors i dissolucions

       Membres de la R.E.A amb Nº R.O.A.C. s1000

Quan es precisa de l'auditor?

Obligació de realitzar auditoria externa de comptes anuals.

Es dóna quan cal realitzar el balanç de situació en les Comptes Anuals, de forma normal (no abreujada). Quan es donguin dues d'aquestes tres condicions durant dos anys consecutius. Actiu: de més de 2.850.000 €. Xifra de negoci: més de 5.700.000 € o amb un nombre de treballadors superior a 50 persones. (Llei S.L.Art.181); Llei 16/2007 4 de Juliol.

Augment de Capital, Exclusió o Emissió.

Augment de Capital per compensació de crèdits. (T.R.Llei S.A.Art156). Augment de Capital amb càrrec de reserves. (T.R.Llei S.A. Art.157). Exclusió del dret de subscripció preferent.(T.R.Llei. S.A.Art 159).
L'emisió d'obligacions convertibles. (T.R.Llei S.A Art.292).

Informes especials.

Informe complementari al d'Auditoria de Comptes Anuals de: les entitats de crédit, de les entitats d'assegurances, i de les cooperatives de crédit. Informe especial requerit per la norma quarta de la circular 9/1989 de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Impost I.S.D. / Altres

En el I.S.D per tal d'evitar la valoració de les accions a un valor, nominal o de capitalització de beneficis, superior al valor teóric. Altres treballs de caràcter voluntari; Auditoria externa i interna, Informe de revisió i verificació d'altres estats o documents comptables, etc.

Contacte

Plaça Marqués de Camps Nº 9-10, 4º 5è. 17001. Girona

T. 972 216312   F. 972 219616

Horari d'oficina, de 9h a 14h i de 16h a 19h de dilluns a dijous i divendres de 9h a 15h.

També ens podeu contactar a través del correu personal, posant-vos en contacte directament amb la persona interessada.

Eduard Puig i Vilaró Economista - Advocat - Auditor emili@euroglobal-auditors.com
Emili Puig i Ridaura Economista - Advocat - Auditor eduard@euroglobal-auditors.com
Marta Juanals i Torrent Economista - Auditora marta@euroglobal-auditors.com
On Som?

Localització

Veure el mapa més gran

Links